Онцлох мэдээ: Нэгдүгээр сарын хоёрдугаар арав хоногийн байдлаар манай орны гол мөрөн, нуурын мөсний зузаан эрчимтэй нэмэгдэж байгаа хэдий ч нуурын толио болон гол мөрний нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцан адилгүй байгаа ба  мөсний даац хүн, мал, машин тэрэг явахад аюулгүй хэмжээнд хүрч бэхжээгүй тул мөсөн дээгүүр явах болон авто тээвэр хийхгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Гадаргын усны судалгааны хэлтэс 2020-01-22

Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-05 11:36:44

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 11 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016 оны 11 дүгээр сард хэмжигдэгдсэн агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 11 дүгээр сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 34мкг/м3-ээр буюу 26%-аар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 23мкг/м3-ээр буюу 27%-аар, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 26%-аар тус тус их байсан бол хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж 17мкг/м3-ээр буюу 37%-аар бага байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 166мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 26%-аар их байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 11 цэгт 312 удаа тодорхойлсноос 220 удаад нь буюу 71% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 776 мкг/м3 хүрч ХА-тай харьцуулахад 7.8 дахин их, өмнөх оны 11 дүгээр сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 23мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 6 цэгт 167 удаа тодорхойлсоноос 147 удаад нь буюу 88% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 517мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 10.3 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.7 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 52мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 27%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 355 удаа тодорхойлсноос 164 удаад нь буюу 46%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 143мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.9 дахин их, өмнөх оны тухайн сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.6 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор 2012 оноос хойш тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 11-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 29мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  мөн үеэс 37%-аар бага байлаа. (Зураг 4).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 11 дүгээр сард нийт 13 цэгт 358 удаа тодорхойлсноос 114 удаад нь 32%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

11 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 233мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.7 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.15 дахин бага байна.

2016 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 11 дүгээр сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 14 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 3 өдөр агаар их бохирдолтой, Зурагт орчимд 9 өдөр агаар маш их бохирдолтой, 5 өдөр агаар их бохирдолтой түвшинд хүрсэн бол томоохон автозамуудын орчимд буюу баруун 4 зам, 13-р хороолол орчимд сарын нийт өдрийн 67-76%-д нь агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 16 өдөр 53%-д агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд бусад өдрүүдэд агаар хэвийн болон цэвэр  түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодис нь гэр хорооллын орчимд PM10 болон PM2.5 тоосонцор, хүхэрлэг хий SO2 байсан бол томоохон автозамуудын орчимд азотын давхар исэл NO2-ийн агууламж харьцангуй их байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 11-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

 

 

 

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 91
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 186
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 207
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 306
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 394
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 504
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 632
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 732
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 826
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 932
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 1227
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 1225
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 1420
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 1228
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 1546
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 1628
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 1749
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 1646
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 1676
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 1524
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 1496
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 1406
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 1206
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 1161
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 1336
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 2198
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 1324
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 1246
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 1636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 1232
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 1742
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 1815
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 1279
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 1194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 1212
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 1636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 1399
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 1334
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 1516
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 1456
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 1555
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 1474
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 1211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 1271
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 1229
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 1362
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 1252
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 1281
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 1365
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 1512
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 2068
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 1321
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 1333
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 1330
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 1403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 1322
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 1603
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 1338
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 1301
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 1335
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 1521
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 1382
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 1283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 1479
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 1372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 1376
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 1408
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 1440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 1372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 1360
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 1333
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 1345
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 1385
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 1668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 1904
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1856
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1569
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1623
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1636
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1482
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1468
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1697
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1768
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1371
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1574
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1759
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1523
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1420
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1563
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1389
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1518
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 2144
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1643
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1531
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1467
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 2005
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 2324
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 1986
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1828
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1743
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1891
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1886
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1661
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 1956
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 1971
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 2006
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1859
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 2143
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1887
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 1979
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 2053
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1708
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 1926
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1681
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1641
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 2242
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1833
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 1951
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1817
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2526
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 2314
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 2065
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1744
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1837
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1781
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 1976
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1754
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1754
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1739
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 1911
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1886
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 2010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1743
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1723
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1725
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1737
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1764
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1594
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1731
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1652
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1842
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1661
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1766
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1449
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1737
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1631
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 3137
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1653
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1672
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1851
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1641
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1774
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1748
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 1957
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1720
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1756
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1665
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1841
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1805
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1821
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1721
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1920
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2542
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2676
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1672
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1722
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1621
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1733
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1744
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1749
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1694
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1792
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 2060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1829
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1755
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1675
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1747
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1772
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1772
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1718
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1748
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1690
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1789
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1819
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1631
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1773
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1827
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1722
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 2054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1878
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1981
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 2150
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 2642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 2077
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 2145
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1918
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1924
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 2092
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2232
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2249
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2305
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 2135
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2275
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 2050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2346
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 1979
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2224
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2396
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2367
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2182
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 2121
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 2331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2377
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2180
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2441
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2288
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 2102
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2392
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 2054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2339
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2257
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2473
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2349
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2767
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2842
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 2017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2785
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2780
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2648
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2247
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3020
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2845
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2752
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2502
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 2732
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3377
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2596
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 3039
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2756
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2347
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2289
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 2982
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 3042
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4628
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4751
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 3115
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5244
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 3168
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3277
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2763
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3262
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3595
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 3031
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5624
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3657
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3559
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3725
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 3977
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5529
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4471
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 6093
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 5360
Улаанбаатар - 2020/01/23

2 цаг

-21 -5
O
CF
Утаа

0 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2020/01/23

-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй

5 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store